Evaluace pilotního programu koordinátorů participativního plánování

Název: Evaluace pilotního programu koordinátorů participativního plánování
Číslo: ZAK 20-0201/3
Popis projektu: Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění evaluace pilotního programu Koordinátoři participativního plánování pro IPR Praha. Konkrétně se jedná o sběr dat k hodnocení pilotního programu, monitorování realizace jednotlivých aktivit, vyhodnocení procesu pilotního programu a dosažení cílů, vytvoření dokumentace pro zadání metodiky dlouhodobých dopadů programu a zpětná vazba k zapracování doporučených změn do návrhu celoměstského programu. Jednotlivé části evaluace budou probíhat již během pilotního programu. Finální evaluace bude probíhat po skončení programu, z tohoto důvodu je zakázka vypisována na dva roky.
Příjemce: INESAN, s.r.o.
Řešitel: Mgr. Kristýna Bernášková
Poskytovatel: Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy
Doba řešení: 03/2020–05/2022
Výsledek: Závěrečná evaluační zpráva