Pilotní ověření implementace systému sociálního bydlení na lokální úrovni v Pardubicích