Pilotní ověření implementace systému sociálního bydlení na lokální úrovni v Pardubicích

Předmětem plnění této zakázky je zpracování evaluace zaměřené na vyhodnocení efektivnosti systému sociálního bydlení v Pardubicích.

Projekt je spolufinancován z Operačního programu Zaměstnanost.

Název:Pilotní ověření implementace systému sociálního bydlení na lokální úrovni v Pardubicích
Číslo:CZ.03.2.63/0.0/0.0/16_128/0006204
Popis projektu: Předmětem plnění zakázky je evaluace projektu nastavení systému sociálního bydlení realizovaného ve městě Pardubice a ověření dopadů systému sociálního bydlení na podpořené osoby.
Doba řešení:08/2018 – 12/2019
Příjemce:INESAN, s.r.o.
Poskytovatel:Město Pardubice
Řešitel: Mgr. Petr Osoba
Členové týmu: Ing. Mgr. Jiří Remr Ph.D.
Ing. Jana Menšíková
Výsledky:Vsouhrn – Souhrnná výzkumná zpráva