Pilotní ověření implementace systému sociálního bydlení na lokální úrovni v Pardubicích

Předmětem plnění této zakázky je zpracování evaluace zaměřené na vyhodnocení efektivnosti systému sociálního bydlení v Pardubicích. Projekt je spolufinancován z operačního programu Zaměstnanost.