Evaluace projektu Systémová podpora profesionálního výkonu sociální práce II.

Registrační číslo projektu: CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_017/0003751

Zadavatelem je Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR.

Doba realizace: 06/2018 – 12/2019

Předmětem plnění této zakázky je zpracování a vyhotovení procesní evaluace s cílem ověřit, zda skutečný průběh realizace projektu odpovídá plánovanému nastavení projektu a zhodnotit způsob provádění projektových aktivit. Dalším cílem je identifikace přínosů pro cílovou skupinu a míra jejího zapojení. Jde o formativní (procesní) typ evaluace s využitím participativních metod. Tu používáme k získání informací o průběhu programu. Procesní evaluace poskytuje klíčové kontextuální informace o implementaci, bez nichž by bylo obtížné interpretovat vztah mezi projektem a jeho výsledkem.

Projekt je spolufinancován z operačního programu Zaměstnanost.

loga MPSV_01