Evaluace projektu Systémová podpora profesionálního výkonu sociální práce II.

Předmětem plnění této zakázky je zpracování a vyhotovení procesní evaluace s cílem ověřit, zda skutečný průběh realizace projektu odpovídá plánovanému nastavení projektu a zhodnotit způsob provádění projektových aktivit. Dalším cílem je identifikace přínosů pro cílovou skupinu a míra jejího zapojení. Jde o formativní (procesní) typ evaluace s využitím participativních metod. Tu používáme k získání informací o průběhu programu. Procesní evaluace poskytuje klíčové kontextuální informace o implementaci, bez nichž by bylo obtížné interpretovat vztah mezi projektem a jeho výsledkem.

Projekt je spolufinancován z Operačního programu Zaměstnanost, jehož poskytovatelem je Ministerstvo práce a sociálních věcí.

Název:Evaluace projektu Systémová podpora profesionálního výkonu sociální práce II.
Číslo:CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_017/0003751
Popis projektu: Předmětem plnění této zakázky bylo zpracování a vyhotovení procesní evaluace s cílem ověřit, zda skutečný průběh realizace projektu odpovídá plánovanému nastavení projektu a zhodnotit způsob provádění projektových aktivit. Dalším cílem byla identifikace přínosů pro cílovou skupinu a míra jejího zapojení.
Doba řešení:06/2018 – 12/2019
Příjemce:INESAN, s.r.o.
Poskytovatel:Ministerstvo práce a sociálních věcí
Řešitel: Ing. Jana Menšíková
Členové týmu: Ing. Otakar Ďurďa
Bc. Helena Humňalová, MS.c.  
Výsledky:Vsouhrn – Souhrnná výzkumná zpráva