Zajištění podpory střednědobého plánování sociálních služeb na krajské úrovni

Název:Zajištění podpory střednědobého plánování sociálních služeb na krajské úrovni
Číslo:DNS 05 (2018/04)
Popis projektu:Předmětem plnění byla evaluace projektu Zajištění podpory střednědobého plánování sociálních služeb na krajské úrovni. Projekt byl zaměřen na plánování sociálních služeb, kdy ve spolupráci s kraji a krajskými úřady probíhalo ověřování navržených postupů způsobu nastavení, fungování a provádění změn v síti sociálních služeb v kraji a jeho návaznost na systém financování sociálních služeb. Dále se zaměřoval na zpřesňování přístupu k plánování rozvoje sociálních služeb a podoby střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb na krajské úrovni, a také na ověřování způsobu zapojení a spolupráce obcí a krajů v rámci plánování a zajišťování sociálních služeb.
Příjemce:INESAN, s.r.o.
Řešitel:Mgr. Kristýna Bernášková
Členové týmu:Ing. Jana Menšíková
Poskytovatel:Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Doba řešení:05/2019–09/2019
Výsledek:Závěrečná evaluační zpráva