Sebeevaluace projektu „Národní screeningové centrum programů časného záchytu onemocnění“