Sebeevaluace projektu „Národní screeningové centrum programů časného záchytu onemocnění“

Evaluace projektu Národní screeningové centrum programů časného záchytu onemocnění je zaměřena jak na procesy zavádění programů časného záchytu, tak na výsledky a dopady implementace pilotních programů a celého systému časného záchytu. Více informací o Národním screeningové centru ZDE.

Podpořeno z Operačního programu Zaměstnanost.

 

Název: Sebeevaluace projektu „Národní screeningové centrum programů časného záchytu onemocnění“
Číslo: UZIS/057823/2018
Popis:  Předmětem zakázky byla evaluace projektu Národní koordinační centrum programů časného záchytu onemocnění (NKC). Evaluace byla zaměřena, jak na procesy zavádění programů časného záchytu, tak na výsledky a dopady implementace pilotních programů a celého systému časného záchytu. Hlavním účelem evaluace projektu NKC bylo získat nezávislá, objektivně podložená a konzistentní zjištění, závěry a doporučení využitelná při rozhodování Ministerstva zdravotnictví ČR. 
Příjemce: INESAN, s.r.o.
Poskytovatel: Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR (ÚZIS ČR)
Řešitel:  Mgr. Kristýna Bernášková
Členové týmu:  Ing. Jana Menšíková
Ing. Otakar Ďurďa
Doba řešení:  09/2018 – 1/2020
Plánované výsledky: Vsouhrn – Souhrnná výzkumná zpráva