Analýza modelů fungování rozvojových agentur v partnerských zemích

Cílem tohoto projektu bylo získat aktuální poznatky o modelech fungování vybraných rozvojových agentur v dárcovských zemích srovnatelného zaměření s ČR, dále získat analytický podklad pro možné uspořádání zamýšlených kanceláří ČRA v prioritních zemích ZRS ČR a v neposlední řadě celkové zefektivnění realizace ZRS ČR v souladu s mezinárodní praxí.

Projekt je spolufinancován se státní podporou Technologické agentury ČR.

Název:Analýza modelů fungování rozvojových agentur v partnerských zemích
Číslo:TB050MZV001
Popis projektu:Cílem tohoto projektu bylo získat aktuální poznatky o modelech fungování vybraných rozvojových agentur v dárcovských zemích srovnatelného zaměření s ČR, dále získat analytický podklad pro možné uspořádání zamýšlených kanceláří ČRA v prioritních zemích ZRS ČR (včetně možností registrace a mezinárodně-právního statusu, nastavení rozsahu pravomocí mezi ústředím a kancelářemi, optimalizace lidských zdrojů) a v neposlední řadě celkové zefektivnění realizace ZRS ČR v souladu s mezinárodní praxí (decentralizace poskytování ZRS, harmonizace procedur, dělba práce s ostatními dárci, předvídatelnost a transparentnost ZRS). Výsledná výzkumná zpráva z projektu tak bude sloužit jako podklad pro organizační opatření ve vztahu k České rozvojové agentuře a vytvoření jejího přímého zastoupení v prioritních zemích v návaznosti na očekávané usnesení vlády ke Střednědobé vizi rozvoje ČRA.
Příjemce:INESAN, s.r.o.
Řešitel:Jana Garay M.A.
Členové týmu:Ing. Mgr. Jiří Remr, Ph.D.
Ing. Otakar Ďurďa
Ing. Jana Menšíková
Poskytovatel:Technologická agentura ČR

Více o projektu ZDE.
Doba řešení:01/2016 – 08/2016
Výsledek:Výzkumná zpráva s utajovaným charakterem