Evaluace projektu Recyklohraní aneb Ukliďme si svět – EKOABECEDA – Umíme žít bez odpadů?

Název:Evaluace projektu Recyklohraní aneb Ukliďme si svět – EKOABECEDA – Umíme žít bez odpadů?
Popis projektu:Jedná se o školní recyklační program pod záštitou MŠMT České republiky, který je spolufinancován Státním fondem pro životní prostředí. Jeho cílem je prohloubit znalosti žáků v oblasti třídění a recyklace odpadů a umožnit jim osobní zkušenost se zpětným odběrem baterií a použitých drobných elektrozařízení. Evaluace se zaměřuje na vyhodnocení přípravy výukových materiálů (procesní část evaluace) a na vyhodnocení účinnosti vzdělávacích nástrojů využívaných v rámci projektu Recyklohraní (výsledková evaluace).
Příjemce:INESAN, s.r.o.
Řešitel:Ing. Mgr. Jiří Remr, Ph.D.
Členové týmu:Ing. Jana Menšíková
Poskytovatel:Recyklohraní
Doba řešení:04/2017–12/2018
Výsledek:Závěrečná evaluační zpráva