Nastavení sazeb jednotkových nákladů v režimu zjednodušeného vykazování v případě operací 1.1.1 Vzdělávací akce a 1.2.1 Informační akce, které jsou realizovány on-line formou pro 13. kolo a následná kola příjmů PRV – 2014–2020

Název: Nastavení sazeb jednotkových nákladů v režimu zjednodušeného vykazování v případě operací 1.1.1 Vzdělávací akce a 1.2.1 Informační akce, které jsou realizovány on-line formou pro 13. kolo a následná kola příjmů PRV – 2014–2020
Popis projektu: Předmětem zakázky je nastavení stupnice jednotkových nákladů pro 13. kolo příjmu žádostí PRV dle počtu účastníků a velikostních skupin akcí pro operace 1.1.1 Vzdělávací akce, 1.2.1 Informační akce, které jsou realizovány on-line formou.
Příjemce: INESAN, s.r.o.
Řešitel: Ing. Mgr. Jiří Remr, Ph.D., MBA
Členové týmu: Ing. Jana Menšíková
Poskytovatel: Ministerstvo zemědělství České republiky
Doba řešení: 04/2021–06/2021
Výsledek: Nastavení jednotkových nákladů pro on-line vzdělávací/informační akce – Závěrečná zpráva