Kvalitativní šetření projektů YEI

Registrační číslo projektu: DNS 01 (2018/17)

Zadavatelem je Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR.

Doba realizace: srpen 2018 – listopad 2018

Předmětem plnění této zakázky je zpracování evaluačního šetření, které má vyhodnotit přínosy projektů zaměřených na zaměstnanost a zaměstnatelnost mladých osob ve věku 15 až 29 let v rámci Iniciativy na podporu zaměstnanosti mladých lidí (Iniciativa YEI). Projekty v rámci Iniciativy YEI jsou součástí implementace systémů Záruk pro mladé lidi ustavené Evropskou komisí, kterými se členské země EU zavázaly zajistit komplexní podporu pro mladé lidi, kteří ukončili vzdělávací proces nebo jsou delší dobu nezaměstnanými. Na realizaci se podílí vedle MPSV také krajské pobočky Úřadu práce a Kraje, které jsou realizátory a zprostředkovávají podporu pro cílovou skupinu, a to společně s dalšími subjekty jako jsou občanská sdružení nebo vzdělávací instituce.

Projekt je spolufinancován z operačního programu Zaměstnanost.

loga MPSV_01