Kvalitativní šetření projektů YEI

Předmětem plnění této zakázky je zpracování evaluačního šetření, které má vyhodnotit přínosy projektů zaměřených na zaměstnanost a zaměstnatelnost mladých osob ve věku 15 až 29 let v rámci Iniciativy na podporu zaměstnanosti mladých lidí (Iniciativy YEI).

Podpořeno z Operačního programu Zaměstnanost, jehož poskytovatelem je Ministerstvo práce a sociálních věcí.

Název:Kvalitativní šetření projektů YEI
Číslo:DNS 01 (2018/17)
Popis projektu: Předmětem plnění této zakázky je zpracování evaluační šetření, které má vyhodnotit přínosy projektů zaměřených na zaměstnanost a zaměstnatelnost mladých osob ve věku 15 až 29 let (včetně) v rámci Iniciativy na podporu zaměstnanosti mladých lidí (Iniciativa YEI). Projekty v rámci Iniciativy YEI jsou součástí implementace systémů Záruk pro mladé lidi ustavené Evropskou komisí, kterými se členské země EU zavázaly zajistit komplexní podporu pro mladé lidi, kteří ukončili vzdělávací proces nebo jsou delší dobu nezaměstnanými. Na realizaci se podílí vedle MPSV také krajské pobočky Úřadu práce a Kraje, které jsou realizátory a zprostředkovávají podporu pro cílovou skupinu, a to společně s dalšími subjekty jako jsou občanská sdružení nebo vzdělávací instituce.
Doba řešení:08/2018 – 11/2018
Příjemce:INESAN, s.r.o.
Poskytovatel:Ministerstvo práce a sociálních věcí
Řešitel: Mgr. Hana Gruntová Kolingerová
Členové týmu: Mgr. Kristýna Bernášková
Ing. Jana Menšíková
Výsledky:Vsouhrn – Souhrnná výzkumná zpráva