Pilotní ověření implementace systému sociálního bydlení na lokální úrovni v Chomutově

Registrační číslo projektu: CZ.03.2.63/0.0/0.0/16_128/0006193

Zadavatelem je Statutární město Chomutov.

Doba realizace: duben 2018 – březen 2020

Předmětem plnění této zakázky je zpracování evaluace zaměřené na vyhodnocení efektivnosti systému sociálního bydlení ve městě Chomutově.

Projekt je spolufinancován z operačního programu Zaměstnanost.

loga MPSV_01