Evaluace Systému vzdělávání NSRR v programovém období 2007–2013

Registrační číslo projektu: CZ.1.08/3.1.00/08.00028, etapa č. 17

Zadavatelem bylo Ministerstvo pro místní rozvoj v roli Národního orgánu pro koordinaci (MMR-NOK).

Doba realizace: srpen – listopad 2015

Předmětem této zakázky bylo zpracování evaluace systému vzdělávání NSRR v programovém období 2007 – 2013. Hlavním cílem prováděné evaluace bylo vyhodnocení systému vzdělávání a doporučení konkrétních aktivit pro efektivnější nastavení systému vzdělávání pro následující programové období 2014 – 2020.

MMR-NOK poskytovalo v letech 2009-2015 zaměstnancům implementační struktury NSRR potřebné vzdělávaní, které odpovídá požadavkům kladeným na jejich typové pozice a které zohledňuje  aktuální potřeby vzdělávání ve specifických oblastech implementace fondů EU.

Účelem evaluace tak bylo na základě zhodnocení Systému vzdělávání NSRR v programovém období 2007-2013 a zjištění potřeb na straně subjektů implementační struktury vytvořit podklad pro kvalitní zadání a fungování Systému vzdělávání v programovém období 2014-2020.

Projekt byl hrazen z prostředků OPTP 2007–2013.

V rámci evaluace byla vytvořeny tři evaluační zprávy (vstupní, průběžná a závěrečná jejíž součástí byly čtyři samostatné přílohy). A workshop pro uživatele výstupů evaluace.