Evaluace Systému vzdělávání NSRR v programovém období 2007–2013

Předmětem této zakázky bylo zpracování evaluace systému vzdělávání NSRR v programovém období 2007 – 2013. Hlavním cílem prováděné evaluace bylo vyhodnocení systému vzdělávání a doporučení konkrétních aktivit pro efektivnější nastavení systému vzdělávání pro následující programové období 2014 – 2020.

Podpořeno z Operačního programu Technická pomoc, jehož poskytovatelem je Ministerstvo pro místní rozvoj. Zadavatelem bylo Ministerstvo pro místní rozvoj v roli Národního orgánu pro koordinaci (MMR-NOK).

Název:Evaluace Systému vzdělávání NSRR v programovém období 2007-2013
Číslo:CZ.1.08/3.1.00/08.00028, etapa č. 17
Popis projektu: Předmětem plnění této zakázky bylo zpracování evaluace systému vzdělávání NSRR v programovém období 2007 – 2013. Hlavním cílem prováděné evaluace bylo vyhodnocení systému vzdělávání a doporučení konkrétních aktivit pro efektivnější nastavení systému vzdělávání pro následující programové období 2014 – 2020.
Doba řešení:08/2015 – 11/2015
Příjemce:INESAN, s.r.o.
Poskytovatel:Ministerstvo pro místní rozvoj
Řešitel: Ing. Mgr. Jiří Remr, Ph.D.
Členové týmu: Ing. Jana Menšíková
Ing. Otakar Ďurďa
Mgr. Hana Gruntová Kolingerová
Ing. Zuzana Karasová
Ing. Miroslav Tenkl
Výsledky:Vsouhrn – Souhrnná výzkumná zpráva

MMR-NOK poskytovalo v letech 2009-2015 zaměstnancům implementační struktury NSRR potřebné vzdělávání, které odpovídá požadavkům kladeným na jejich typové pozice a které zohledňuje  aktuální potřeby vzdělávání ve specifických oblastech implementace fondů EU.

Účelem evaluace tak bylo na základě zhodnocení Systému vzdělávání NSRR v programovém období 2007-2013 a zjištění potřeb na straně subjektů implementační struktury vytvořit podklad pro kvalitní zadání a fungování Systému vzdělávání v programovém období 2014-2020.