Evaluace projektu Systémová podpora sociální práce v obcích

Předmětem plnění je evaluace procesní, která má za cíl zhodnotit nastavení procesu realizace a implementace realizovaných aktivit a dále dopadová, jež se zaměří na zhodnocení dosažených výsledků a krátkodobé dopady projektu Systémová podpora sociální práce v obcích a 15 projektů obcí z uzavřené výzvy 03_16_128 Pilotní ověření koncepce MPSV v oblasti sociální práce a sociálního bydlení na úrovni obcí, jejichž realizátorem je Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR. Více o projektu ZDE.

Projekt je spolufinancován z Operačního programu Zaměstnanost, jehož poskytovatelem je Ministerstvo práce a sociálních věcí.

Název: Evaluace projektu Systémová podpora sociální práce v obcích
Číslo: DNS 05 (2018/6)
Popis projektu:  Předmětem veřejné zakázky bylo zpracování standardní evaluace projektu „Systémová podpora sociální práce v obcích“ a 15 projektů  obcí z uzavřené výzvy 03_16_128 Pilotní ověření koncepce MPSV v oblasti sociální práce a sociálního bydlení na úrovni obcí, a evaluace vzájemného propojení výstupů projektů a efektivity spolupráce projektu MPSV a projektů obcí z výzvy 03_16_128.
Doba řešení: 03/2019 – 12/2020
Příjemce: INESAN, s.r.o.
Poskytovatel: Ministerstvo práce a sociálních věcí
Řešitel:  Mgr. Kristýna Bernášková
Členové týmu:  Ing. Jana Menšíková
Ing. Otakar Ďurďa  
Výsledky:

Vsouhrn – Souhrnná výzkumná zpráva
15 Závěrečných a průběžných zpráv pro obce: Bučovice, Havlíčkův Brod, Hodonín, Holešov, Hradec Králové, Chrudim, Jilemnice, Kladno, Kolín, Litvínov, Lovosice, Moravský Beroun, Most, Písek, Valašské Meziříčí

Evaluace projektu systémová podpora sociální práce v obcích  sociální práce v obcích – prezentace

Systémová podpora sociální práce v obcích – prezentace