Indikátory spokojenosti a vnímání korupce v ESIF za rok 2016