Výzkum sousedských vztahů a postojů k sociálnímu bydlení