Výzkum sousedských vztahů a postojů k sociálnímu bydlení

Název:Výzkum sousedských vztahů a postojů k sociálnímu bydlení
Číslo:DNS 01 (2017/13)
Popis projektu:Předmětem veřejné zakázky bylo provedení výzkumu sousedských vztahů a postojů k sociálnímu bydlení, který zahrnoval kvalitativní výzkum formou čtyř fokusních skupin, representativní kvantitativní výzkum, přípravu výzkumné zprávy a vyhodnocení výzkumnžých zjištění. Cílem projektu je zlepšit strategické řízení organizace, snížit riziko segregace pracovníků zvýšením jejich odbornosti, podpořit vyšší využívání flexibilních způsobů práce a zlepšit řízení lidských zdrojů, zlepšit vnitřní a vnější komunikaci.
Příjemce:INESAN, s.r.o.
Řešitel:Helena Humňalová, M.Sc.
Členové týmu:Ing. Ota Ďurďa
Ing. Jana Menšíková
Mgr. Linda Kovářová, Ph.D.
Poskytovatel:Ministerstvo práce a sociálních věcí
Doba řešení:1/2019 –05/2019
Výsledek:Závěrečná výzkumná zpráva