Veřejná konzultace ke zjednodušení administrativní náročnosti čerpání ESIF

Název:Veřejná konzultace ke zjednodušení administrativní náročnosti čerpání ESIF
Číslo:RPD 366100/5166/17/18/56
Popis projektu:Předmětem zakázky bylo získání názorů a zkušeností žadatelů/příjemců s administrací projektů v rámci ESIF . Hlavním cílem bylo formulovat doporučení pro sjednocení pravidel a zjednodušení procesů pro žadatele/příjemce pomocí ESIF a nastavení metodického prostředí v 2021+ .
Příjemce:INESAN, s.r.o.
Řešitel:Ing. Mgr. Jiří Remr, Ph.D., MBA
Členové týmu:Ing. Jana Menšíková
Ing. Otakar Ďurďa
Mgr. Petr Osoba
Poskytovatel:Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Doba řešení:06/2018–09/2018
Výsledek:Závěrečná zpráva
Leták