Evaluace projektu Podpora odborného vzdělávání zaměstnanců (POVEZ)

Registrační číslo projektu: CZ.1.04/1.1.00/C3.00001

Zadavatelem bylo Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR.

Doba realizace: srpen – listopad 2015

Předmětem evaluace bylo závěrečné vyhodnocení reálných dopadů projektu Podpora odborného vzdělávání zaměstnanců (dále jen POVEZ) na jednotlivce, na zaměstnanecký vzdělávací systém a na celkovou zaměstnanost. Hlavním cílem prováděné evaluace bylo vyhodnocení procesu zvyšování kompetencí a rozvoje odborných znalostí a dovedností zaměstnanců a OSVČ v rámci projektu POVEZ.

Projekt POVEZ byl spolufinancován z finančních prostředků ESF v rámci OP LZZ.

Projekt “Podpora odborného vzdělávání zaměstnanců“ navazoval na sérii projektů, jež jsou v ČR realizovány od roku 2009 s cílem podpořit odborný rozvoj zaměstnanců. Přímo navazoval na projekt “Vzdělávejte se pro růst“, který se osvědčil jako jeden z nástrojů podpory dalšího vzdělávání v ČR a posilování konkurenceschopnosti pracovní síly na českém trhu práce. Projekt se zaměřoval zejména na vzdělávání zaměstnanců těch zaměstnavatelů, případně na vzdělávání osob samostatně výdělečně činných, kteří i přes negativní vývoj ekonomiky mají na trhu stabilní pozici s možností přechodu k růstu.

Realizovaná evaluace tak měla za cíl vyhodnotit proces rozvoje odborných znalostí a dovedností zaměstnanců (příp. OSVČ), jeho reálné dopady a nalezení případných doporučení pro zefektivnění realizace navazujících projektů v operačním programu Zaměstnanost (OPZ). To vše s ohledem na stanovené cíle projektu, při sledování efektu dopadu na jednotlivého člověka i celkové dopady na zaměstnanecký vzdělávací systém a celkovou zaměstnanost/nezaměstnanost.

V rámci evaluace byla vytvořena závěrečná evaluační zpráva (včetně čtyř samostatných příloh), informační leták s hlavními zjištěními z provedeného výzkumného šetření mezi účastníky projektu POVEZ. Dále konferenční příspěvek prezentovaný na závěreční konferenci projektu „Podpora odborného vzdělávání zaměstnanců“, konané dne 11. listopadu 2015 v prostorách hotelu Step. A v neposlední řadě workshop pro uživatele výstupů evaluace.