Evaluace projektu Podpora odborného vzdělávání zaměstnanců (POVEZ)

Předmětem evaluace bylo závěrečné vyhodnocení reálných dopadů projektu Podpora odborného vzdělávání zaměstnanců (dále jen POVEZ) na jednotlivce, na zaměstnanecký vzdělávací systém a na celkovou zaměstnanost. Hlavním cílem prováděné evaluace bylo vyhodnocení procesu zvyšování kompetencí a rozvoje odborných znalostí a dovedností zaměstnanců a OSVČ v rámci projektu POVEZ.

Projekt POVEZ byl spolufinancován z finančních prostředků ESF v rámci Operačního programu Lidské zdroj a zaměstnanost.

Název:Evaluace projektu Podpora odborného vzdělávání zaměstnanců (POVEZ)
Číslo:CZ.1.04/1.1.00/C3.00001
Popis projektu: Předmětem plnění zakázky bylo závěrečné vyhodnocení reálných dopadů projektu Podpora odborného vzdělávání zaměstnanců na jednotlivce, na zaměstnanecký vzdělávací systém a na celkovou zaměstnanost. Hlavním cílem prováděné evaluace je hodnocení procesu zvyšování kompetencí a rozvoje odborných znalostí a dovedností zaměstnanců a OSVČ v rámci projektu POVEZ.
Doba řešení:08/2015 – 11/2015
Příjemce:INESAN, s.r.o.
Poskytovatel:Ministerstvo práce a sociálních věcí
Řešitel: Ing. Mgr. Jiří Remr, Ph.D.
Členové týmu: Ing. Jana Menšíková
Ing. Otakar Ďurďa Ing.
Zuzana Karasová  
Výsledky:Závěrečná evaluační zpráva
Informační leták s hlavními zjištěními z provedeného výzkumného šetření mezi účastníky POVEZ
Konferenční příspěvek prezentovaný na závěrečné konferenci projektu „Podpora odborného vzdělávání zaměstnanců“, konané 11.listopadu 2015 v prostorách hotelu Step
Workshop pro uživatele výstupů evaluace

Projekt “Podpora odborného vzdělávání zaměstnanců“ navazoval na sérii projektů, jež jsou v ČR realizovány od roku 2009 s cílem podpořit odborný rozvoj zaměstnanců. Přímo navazoval na projekt “Vzdělávejte se pro růst“, který se osvědčil jako jeden z nástrojů podpory dalšího vzdělávání v ČR a posilování konkurenceschopnosti pracovní síly na českém trhu práce. Projekt se zaměřoval zejména na vzdělávání zaměstnanců těch zaměstnavatelů, případně na vzdělávání osob samostatně výdělečně činných, kteří i přes negativní vývoj ekonomiky mají na trhu stabilní pozici s možností přechodu k růstu.

Realizovaná evaluace tak měla za cíl vyhodnotit proces rozvoje odborných znalostí a dovedností zaměstnanců (příp. OSVČ), jeho reálné dopady a nalezení případných doporučení pro zefektivnění realizace navazujících projektů v operačním programu Zaměstnanost (OPZ). To vše s ohledem na stanovené cíle projektu, při sledování efektu dopadu na jednotlivého člověka i celkové dopady na zaměstnanecký vzdělávací systém a celkovou zaměstnanost/nezaměstnanost.