Podmínky pro rozvoj fair trade v České republice

Dne 26. 8. 2014 proběhla tisková konference společností Fairtrade Česko a Slovensko zaštiťující systém, certifikaci a známku Fairtrade v České republice. Tisková zpráva odkazuje na reprezentativní výzkum provedený naším institutem na počátku tohoto roku. Problematika fair trade je v současné době aktuálním tématem a jsme rádi, že můžeme našimi aktivitami přispět ke zvyšování povědomí o tomto fenoménu a přispět tak k rozvoji fair trade i v České republice