Náš kolega se podílel na vzniku odborného článku aneb úspěchy našich zaměstnanců nás těší!

Našeho kolegu Romana Lyacha z oddělení životního prostředí oslovil na základě dřívější spolupráce prof. Dr. Robert Arlinghaus, aby se jako zástupce české vědecké obce zabývající se výzkumem rybolovu podílel na tvorbě recenzovaného článku v mezinárodním žurnálu.

Roman obsah článku shrnuje takto:

„Sportovní rybaření je jednou z nejrozšířenějších rekreačních aktivit na světě. Nicméně ne každý má na rybaření stejný názor. Zatímco jedna část veřejnosti považuje rybaření za běžnou součást života a řadí ho mezi běžné volnočasové aktivity, jiná část veřejnosti bere rybolov jako týrání zvířat pro zábavu. Vniklá review studie popisuje právě pohledy veřejnosti na sportovní rybaření v různých kulturách a zemích světa. Na základě sběru dat z Evropy, USA, Jižní Ameriky, Jižní Afriky, Číny, Jižní Asie, Japonska a Oceánie jsme zmapovali pohledy veřejnosti na sportovní rybaření jako rekreační aktivitu. Zjistili jsme, že pohled veřejnosti na rybaření pro zábavu silně reflektuje sociální a ekonomický status, kulturní tradice, a vztah obyvatel ke zvířatům a životnímu prostředí jako takovému. Zatímco vyspělé země severní a západní Evropy společně s USA vykazují vysokou akceptaci rybaření pro zábavu (a mají také vysoké procento rekreačních rybářů), veřejnost v rozvojových zemích nemá pro tento typ rybolovu přílišné pochopení a provozuje ho spíše výjimečně“

INESAN prosazuje názor, že výzkum je potřeba provádět na mezinárodní úrovni. A proto jsme rádi, že můžeme propojit naše výzkumné výsledky s výsledky z dalších zemí, a posunout naše výzkumné úsilí na vyšší úroveň.

Plné znění článku naleznete zde: https://www.researchgate.net/publication/342534174_Global_Participation_in_and_Public_Attitudes_Toward_Recreational_Fishing_International_Perspectives_and_Developments_Global_Participation_in_and_Public_Attitudes_Toward_Recreational_Fishing_Internatio