Postoje obyvatel ČR k výstavbě a významu spaloven komunálního odpadu