Nový projekt – Domov domovem

Máme nový projekt!

S radostí oznamujeme, že naši výzkumníci získali ve veřejné soutěži ÉTA TA ČR grant na projekt „Domov domovem“ řešící problematiku výstavby a rekonstrukce pobytových zařízení pro seniory!

V Česku je aktuálně registrováno 533 domovů pro seniory a 368 domovů se zvláštním režimem. Z důvodu obrovské poptávky je každoročně zprovozněno 20–30 nových domovů a desítky stávajících procházejí rekonstrukcí. Navrhnout a zprovoznit zařízení, které by seniorům poskytovalo dostatečný fyzický komfort A ZÁROVEŇ jim plně nahrazovalo přívětivost vlastního domova, není snadné a častokrát se to ani nemusí podařit.

Proto budeme ve spolupráci s APSS ČR https://www.apsscr.cz/ a DelpSys https://www.delpsys.cz/ pracovat na tom, aby se spojení funkčnosti a útulnosti stalo standardem. Vytvoříme mimo jiné manuály pro architekty, zadavatele veřejných zakázek a vedoucí sociální pracovníky, jež budou vodítkem při projektování či rekonstrukci snadno přístupných a důstojných zařízení.

Domov domovem je pro nás nejnovější příležitostí, jak přispět k našemu dlouhodobému cíli, kterým je zvyšování kvality života seniorů. Rakouský spisovatel Stefan Zweig říkával: „Šťastný člověk nevnímá čas.“

Kéž by tedy senioři v nových domovech zapomněli na čas a obrátili pozornost k příjemnému prostředí.