MEZIOBOROVÝ DESIGN ROZVOJE MĚSTA (TL01000025)

Rádi bychom oznámili, že projekt Mezioborový design rozvoje města připravený INESANem a předložený do programu na podporu aplikovaného společenskovědního a humanitního výzkumu, experimentálního vývoje a inovací ÉTA byl podpořen. Účelem projektu je vytvoření virtuálního prostoru, ve kterém se budou potkávat vybrané okruhy (přírodovědný, sociální a urbanistický) a produkovat data ve formě statistik, map či grafů. Tato data budou následně využita při sestavování ucelené koncepce rozvoje měst.