WORKSHOP „Systém na podporu mobilní hospicové péče: jak na plánování služeb a time-management“

Dne 17.6. jsme ve spolupráci se studiem LEARN uspořádali on-line workshop s názvem „Systém na podporu mobilní hospicové péče: jak na plánování služeb a time-management“, který je jedním z výsledků projektu „Efektivnější mobilní hospicová péče v Česku“ podpořeného Technologická agentura ČR. Workshopu se zúčastnilo celkem 37 jednotlivců, mezi nimiž převažovali zástupci mobilních hospiců.

Hlavní řešitelka projektu Mgr. Petra Ponocná, Ph.D. představila jak samotný projekt, tak především software DOBRÝ HOSPIC, který je hlavním výsledkem projektu. Na workshopu dále vystoupil Mgr. Jiří Remr, Ph.D., který účastníky seznámil s výsledky výzkumu zaměřeného na analýzu potřeb pracovníků mobilních hospiců. Své zkušenosti se spoluprací s INESANem a očekávání spojená s implementací softwaru vyjádřily zástupkyně dvou aplikačních garantů, a to paní ředitelka Irena Kalná z Hospicová péče sv. Kleofáše a koordinátorka podpory pro pečující paní Kateřina Štýblová z Domácího hospice Girasole, z. s. Hustopeče.

Po vedením moderátora Richarda Fürycha měli účastníci možnost aktivně se zapojovat, sdílet své zkušenosti a klást otázky. Nejvíce dotazů se týkalo samotného softwaru: diskutující se mj. dozvěděli, že software bude umožňovat vykazování pro odbornost 925 a 926, že se cena pro mobilní hospice bude odvíjet od počtu uživatelů, a že software bude do ostrého provozu uveden v lednu roku 2022.

Uskutečněnou akci považujeme za mimořádně úspěšnou a těšíme se na další spolupráci s aplikačními garanty při uvádění softwaru DOBRÝ HOSPIC na trh.