Jaké události vedou ke změně způsobu poskytování neformální péče?

Neformální péče s sebou nese různý počet podstatných změn v životních podmínkách dané dyády (pečující–senior). Neformální pečující považují za podstatné takové změny, kdy dochází ke změně způsobu poskytování péče a kdy si situace vynutí novou formu péče. Příkladem podstatné změny může být začátek využívání sociální služeb.

Podstatné změny jsou dle odpovědí hlavních pečujících obvykle vyvolány snížením soběstačnosti seniora. Jedná se zejména o:

✔ zhoršení zdravotního stavu (a to jak fyzického, tak také psychického),

✔ úraz,

✔ ztrátu či podstatné snížení mobility,

✔ snížení kognitivních schopností.

Důvody pro podstatnou změnu způsobu poskytování neformální péče však nastávají i na straně pečujících. Z konkrétních odpovědí jednotlivých pečujících se ukazuje, že může jít zejména o:

✔ změny v rodinných vztazích (rozvod, osamostatnění dětí, stěhování apod.),

✔ změny zdravotního stavu pečujících (nutnost jejich hospitalizace, úraz),

✔ změny v motivaci k péči, resp. o syndrom vyhoření.

📢 Výzkum provedl INESAN na vzorku 1 223 hlavních pečujících v rámci projektu „Důsledky stárnutí populace na potřebu dlouhodobé péče – možnosti promítnutí inovativních námětů ze zahraničí do české praxe“ (reg. č. TL02000531), jehož řešení bylo financováno ze zdrojů Technologické agentury ČR v rámci programu ÉTA.

🔎 Výzkum: Přístupy pečujících k neformální péči o seniory

⚠️ Další výsledky výzkumu si můžete přečíst zde: https://lnkd.in/edM6Zk6