Projekt „Efektivnější domácí hospicová péče v Česku“ směřuje ke zdárnému konci!

Výzkumníci INESANu  před třemi lety spojili síly s Hospicovou péčí sv. Kleofáše a Domácím hospicem Girasole a hledali způsob zefektivnění a zjednodušení práce víceoborovým týmům pracovníků mobilních hospiců v Česku. Nyní jejich činnost podpořená Technologickou agenturou ČR přináší aplikované výsledky.

Na základě výzkumu orientovaného na analýzu potřeb těchto pracovníků vytvořili unikátní software DOBRÝ HOSPIC, který cílí na snadné vedení zdravotní a sociální agendy a sjednocuje všechny potřebné informace na jedno místo. DOBRÝ HOSPIC rovněž poskytuje plánovač služeb propojený moduly pro individuální plán péče o klienty konkrétních pracovníků; evidenci pomůcek, léků a dalších prostředků potřebných pro výkon služby (např. automobilů).

Software bude prezentován na online workshopu, jenž proběhne 17. 6. 2021 na platformě Google Meet. Kromě samotného softwaru bude představen výzkum potřeb pracovníků mobilních hospiců v Česku; součástí workshopu bude také otevřená diskuse.

Množství administrativních povinností poskytovatelů mobilní paliativní péče má často za následek jejich velké časové vytížení. Důsledkem toho mohou tito pracovníci postrádat čas jak na samotnou péči o klienty, tak na tolik potřebnou psychohygienu. Software DOBRÝ HOSPIC je momentálně jediný na trhu, jenž propojuje sociální a zdravotní agendu přehledně na jednom místě a šetří tak pracovníkům mobilní paliativní péče čas, který mohou využít lépe.

Registrační formulář: https://forms.gle/fcdSBkJhDcmEUccK8


„SE SOFTWAREM DOBRÝ HOSPIC UŠETŘÍŠ ČAS KAŽDÝ MĚSÍC“