Jana Menšíková

7. 8. 2013

Vliv vybraných faktorů na účast ve výzkumech veřejného mínění

V posledních několika letech je patrný odklon od výzkumů, v rámci kterých jsou data zjišťována prostřednictvím rozhovorů osobně vedených tazateli působícími v terénu směrem ke korespondenčním metodám sběru dat. […]
7. 8. 2013

Nový odborný časopis o evaluacích

Rádi bychom vás informovali o novém odborném časopise, který se zabývá publikováním původních, vědeckých, jinde nepublikovaných textů týkajících se evaluační metodologie, evaluačních teorií, přístupů a studií. […]
22. 5. 2013

Konference Efektivita a sociální služby

V dubnu letošního roku představil INESAN výsledky z realizovaného projektu „Vstupní analýza existujících systémů pro sledování výkonů a efektivity služeb“ na konferenci pořádané Ministerstvem práce a […]
22. 5. 2013

Konference ČES 2013

Dne 28. května 2013 se ve spolupráci s Fakultou sociálních věd Univerzity Karlovy uskutečnila již třetí Konference České evaluační společnosti tentokrát zaměřená na Odpovědnost za výsledky a […]
20. 5. 2013

Důležitost měření výkonnosti z pohledu českých firem

České firmy využívají ke sledování a měření své výkonnosti širokou škálu přístupů, metod a postupů. Některé organizace využívají sofistikované metody měření výkonnosti, jiné subjekty naopak spoléhají […]
29. 3. 2013

Sledované finanční ukazatele

Řízení organizací na základě souboru finančních ukazatelů patří k elementárním dovednostem manažerů. Na druhé straně je pravdou, že existuje velmi mnoho takovýchto ukazatelů a pokud by […]
14. 3. 2013

Přístupy k měření výkonnosti v českých organizacích

S ohledem k situaci v mnoha odvětvích ekonomiky stále více subjektů obrací svou pozornost k otázkám své vlastní výkonnosti a ke způsobům, jak výkonnost adekvátně měřit. Některé organizace implementovaly standardizované, […]
1. 3. 2013

Výstupy z projektů

Poznejte blíže náš institut a navštivte sekci „Z našich projektů“, kde naleznete výstupy z aktuálně realizovaných projektů.více..
14. 2. 2013

Míra dosahování stanovených cílů v českých organizacích

Míra naplnění vytyčených cílů je patrně nejjednodušším způsobem, jak lze definovat výkonnost. Platí, že organizace (oddělení, potažmo pracovní tým či jednotlivec) je výkonná, pokud splní uložené […]