INESAN na výroční konferenci AAPOR

V uplynulých dnech proběhla již 76. výroční konference AAPOR (Americká asociace pro výzkum veřejného mínění), na které náš kolega Jiří Remr prezentoval výsledky naší výzkumné činnosti. Auditoriu složenému z předních výzkumníků a metodologů byly prezentovány možnosti, jak pomocí výzkumu identifikovat a změřit potenciální dopad tzv. vytěsňovacího (crowding-out) efektu na účinnost plánovaných intervencí, resp. veřejných výdajových programů.

V INESANu se touto problematikou intenzivně zabýváme již několik let, protože jsme si na několika konkrétních případech všimli, že opomenutí tohoto jevu může významně vychýlit očekávání spojovaná ze zvažovanými politikami či regulačními nástroji a v konečném důsledku vést k chybným rozhodnutím. My jsme se konkrétně zabývali potenciálním dopadem vytěsňovacího efektu na přímé (zejména finanční) nástroje uplatnitelné municipalitami při stimulaci obyvatel ke třídění odpadu v domácnostech.

Máme radost, že i v Česku vznikají výzkumně-evaluační postupy, které se setkávají se zájmem v zahraničních odborných kruzích!