Sofware MAR bude brzy k dispozici!

Projekt mezioborového rozvoje měst se blíží ke svému cíli (a my máme nový výsledek)!

Již 4 roky se náš tým věnuje projektu „Mezioborový design rozvoje města“ podpořeného Technologickou agenturou ČR v soutěži ÉTA, který cílí na podporu tzv. „inteligentního urbanismu“, tedy na harmonizaci sociální, krajinné a architektonické stránky rozvoje měst.

Jedním ze současných globálních trendů je rozrůstání městských aglomerací, které s sebou přináší řadu problémů (například nevyhovující infrastrukturu, devastaci krajiny, živelně vznikající sídelní kaši, zvýšené riziko výskytu sociálně nežádoucích jevů atd.). Rozvoj měst představuje komplexní proces, který vyžaduje dlouhodobou vizi, využívání adekvátních plánovacích nástrojů a měl by být ze své podstaty mezioborový. 

Jedním z výsledků tohoto projektu je softwarová aplikace MAR (Mezioborové Autonomní Rozhraní), která je určena jednotlivým městským a obecním samosprávám při plánování udržitelného územního rozvoje. Má podobu speciálního pluginu určeného pro volně šiřitelný geografický informační systém QGIS. Naše řešení tak může pomoci širokému spektru obcí.

MAR umožňuje uchopit proces urbanizace citlivě a s respektem ke stávajícím hodnotám a díky tomu konstantně zlepšovat kvalitu života obyvatel.

Software MAR a bližší informace o něm naleznete na speciálně vytvořených webových stránkách: https://meziobor.cz/, kde se také dočtete veškeré doplňující informace.