Konference ČES 2014

Dne 10. června 2014 se ve spolupráci s Fakultou sociálních věd Univerzity Karlovy a za přispění podpory Americké ambasády v Praze uskutečnil již čtvrtý ročník Konference České evaluační společnosti tentokrát zaměřené na Kvalitu evaluací a evaluační standardy v ČR. Program byl rozdělen do několika samostatných workshopů, které se věnovaly tématům jako jsou např. Evaluace dopadů, Evaluační kultura a další. Významným přínosem Konference byla účast zahraničních odborníků věnujících se oblasti evaluací. Další podrobnosti o konané Konferenci naleznete na www.czecheval.cz.