Náš kolega Roman Lyach expertem na konferenci!

Výzkum je přínosný především pro ochranu přírody, neboť přináší podklady pro řešení nekončícího konfliktu mezi rybáři a ochranáři.

Roman Lyach vystoupil v 27. února tohoto roku jako pozvaný expert na potravní ekologii vydry říční na historicky prvním Eurasian Otter Workshopu, který pořádá IUCN (International Union for Conservation of Nature) pro své členy a také pro veřejnost.

Cílem workshopu bylo sdílet know-how a zkušenosti expertů na ochranu vyder po celém světě. Účastnilo se ho přes 500 odborníků ze všech kontinentů kromě Antarktidy, kteří sdíleli své zkušenosti z ochrany a výzkumu všech 17 současně žijících druhů vyder.

Roman přednášel výsledky svého výzkumu, v jehož rámci zjišťoval, zda vydry říční (Lutra lutra) chytají a loví ryby stejných druhů a velikostí jako sportovní rybáři. Hlavním výsledkem celé přednášky bylo konstatování, že zatímco vydry říční lovily především malé ryby s nízkou hodnotou pro rybáře (typicky hrouzek obecný Gobio gobio), rybáři loví naopak velké a rybářsky hodnotné pstruhy duhové (Oncorhynchus mykiss).

INESAN prosazuje názor, že sdílení výsledků výzkumu na mezinárodní úrovni je klíčové pro mezinárodní spolupráci v ochraně přírody. A ta, jak je známo, nezná hranic.

Rybolov a otázky životního prostředí jsou Romanovou doménou a my jsme pyšní na to, jak naši výzkumníci dokážou propojovat jiné obory.