Aktualizace Seznamu recenzovaných neimpaktovaných periodik v ČR

Rada pro výzkum, vývoj a inovace na svém 299. zasedání dne 28. 11. 2014 schválila aktualizaci Seznamu recenzovaných neimpaktovaných periodik vydávaných v ČR, který bude použit pro hodnocení v roce 2015. Součástí tohoto Seznamu se stal i náš časopis Evaluační teorie a praxe, který se systematicky věnuje problematice evaluací.