Celých 13 % neformálních pečujících zahájilo péči o seniora v důsledku jeho úrazu