Celých 13 % neformálních pečujících zahájilo péči o seniora v důsledku jeho úrazu

V případech, kdy poskytovaná péče souvisí s úrazem seniora, lze přesně identifikovat její počátek. Tím se tyto případy odlišují od ostatních, u kterých konkrétní počátek péče nelze jednoznačně určit. Platí přitom, že výskyt úrazů coby iniciačních faktorů neformální péče je rovnoměrný v celém věkovém spektru opečovávaných seniorů: kolísá mezi 8 a 17 procenty.

Z pohledu pečujících jde o jeden z nejvíce stresujících počátků péče, protože je neplánovaný (je náhlý) a představuje podstatnou změnu spočívající v tom, že do té doby samostatný senior se ze dne na den stane plně odkázaným na péči druhých. V tomto ohledu je třeba připomenout, že neformální péče představuje podstatnou změnu v životě pečujících, která je provázena mj. změnou intenzity ekonomické aktivity či ztrátou (snížením) sociálních kontaktů. Kromě toho klade péče na pečující nové požadavky, a to jak praktické, tak také informační a finanční.

Ukazuje se přitom, že mezi nejvíce zranitelnými jsou v tomto ohledu samostatně žijící seniorské páry. Důvodem jsou zejména omezení na straně pečujících osob, které jsou samy vyššího věku a nemohou tak poskytovat péči nesoběstačnému partnerovi či partnerce v plném rozsahu. Zranitelnost samostatně žijících seniorů může dále zvýšit absence potomků.

📢 Výzkum provedl INESAN na vzorku 1 223 hlavních pečujících v rámci projektu „Důsledky stárnutí populace na potřebu dlouhodobé péče – možnosti promítnutí inovativních námětů ze zahraničí do české praxe“ (reg. č. TL02000531), jehož řešení bylo financováno ze zdrojů Technologické agentury ČR v rámci programu ÉTA.

🔎 Výzkum: Přístupy pečujících k neformální péči o seniory

⚠️ Další výsledky výzkumu si můžete přečíst zde.