Právě jsme dokončili projekt, který základním školám pomůže zlepšit komunikaci se zákonnými zástupci.

Současná společnost prochází velkými změnami v komunikaci, které se odráží také ve fungování základních škol. Také tyto organizace se postupně elektronizují a ke komunikaci již standardně využívají informační a komunikační technologie. Používání velkého množství komunikačních kanálů však často vede k tomu, že komunikace se stává nepřehlednou a roztříštěnou. Pokud jsou pak nástroje využívány nedostatečně, jsou informace neúplné, zastaralé nebo dokonce chybí.

Projekt „Hodnocení komunikace škol z perspektivy zákonných zástupců/rodičů“, který probíhal od ledna 2019 do prosince 2021, se proto zaměřil na vytvoření autoevaluačního nástroje pro základní školy, pomocí kterého si mohou vyhodnotit komunikaci se zákonnými zástupci, kterou realizují prostřednictvím informačních a komunikačních technologií.

Za tímto účelem byl vytvořen odborný tým, složený z expertů na řízení organizací, evaluace a informační technologie, který využil poznatky z oblasti PR a marketingu, znalosti z realizace výzkumných šetření a evaluací, a dále také z oblasti tvorby a testování informačních a komunikačních nástrojů.

Vytvořený nástroj poskytuje základním školám návod, jak vyhodnotit účelnost používání informačních a komunikačních technologií, jako je elektronická žákovská knížka, školní web a další aplikace, které zákonní zástupci používají pro získávání informací a komunikaci. Pomocí vytvořeného postupu lze zachytit praxi školy, dále postoje vedení a pedagogů školy a postoje zákonných zástupců, a následně zjistit diference mezi praxí školy a potřebami zákonných zástupců.