INESAN obdržel HR Excellence in research award

Human resources strategy for researchers (HRS4R)

HRAward
HR Excellence in Research

INESAN je vyvíjející se výzkumná organizace s potenciálem zařadit se mezi vlivné výzkumné subjekty v oblasti sociálních věd, a to nejen v České republice, ale i v zahraničí. Plně podporuje myšlenky HRS4R. Zpracování genderového auditu (podzim 2017) a následná podpora organizačního vývoje projektu INESAN (podporováno od srpna 2018 z OPŽP) usnadnilo rozhodnutí vedení zahájit proces získání HR Award.

INESAN v rámci svého rozvoje přijal Evropskou chartu pro výzkumné pracovníky a odstartoval tak proces získání známky HR Award. Prvním krokem tak bylo zaslání žádosti o zapojení do procesu hodnocení organizace pro získání ocenění v personální oblasti. Evropská komise v červenci tohoto roku žádost INESANu přijala a stanovila 12 měsíční lhůtu pro splnění základních podmínek pro získání známky HR Award.

Nyní naše organizace obdržela ocenění HR Excellence in research a začala fázi implemetace Akčního plánu a GAP analýzy do současných procesů v souladu se zásadami stanovenými v Chartě a Kodexu.

Timeline

  • Příprava interní analýzy silných a slabých stránek a akčního plánu – 7/2018-6/2019
  • Odeslání analýzy silných a slabých stránek a akčního plánu Evropské komisi – 7/2019
  • Obdržení známky HR Award – 8/2020
  • Fáze implementace Akčního Plánu a GAP analýzy – 8/2020 – 8/2022

Kontakty

Ing. Jana Menšíková,
Vedoucí Administrative Unit,
jana.mensikova@inesan.eu

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=185134149899197&id=104132734666006