Hodnocení účinnosti osvětových a sociálních kampaní (CZ.1.06.2014.221.028)

Tento projekt je aktivitou vyvíjenou v rámci tematického okruhu č. 1 – Metodologický výzkum. Cílem celého projektu je provést rozbor aktuálně používaných metodologických přístupů k hodnocení účinnosti sociálních kampaní a navrhnout vhodnou alternativní metodiku. Sociální kampaně se totiž zásadním způsobem odlišují od způsobu propagace výrobků či služeb.[…]

Celý článek

Přístup obyvatel ČR k Fair Trade (CZ.2.01.2011.221.001)

Výstupy, které vznikly v rámci řešení projektu jsou prezentovány níže a lze je bezplatně stáhnout, vyjma mapového výstupu, který bude poskytnut na základě uvedených podmínek ZDE. Specializovaná mapa s odborným obsahem Vnímaná hustota prodejní sítě fairtradových výrobků Informační letáky Vybrané determinanty nákupu fairtradových výrobků Povědomí o fair frade Podmínky pro uplatnění fair trade v ČR […]

Celý článek

Výzkum a vývoj v průmyslových organizacích v ČR (CZ.6.06.2014.221.014)

Hlavním cílem projektu je vyhodnocení aktuálního stavu v oblasti VaVaI v průmyslových podnicích působících v České republice a identifikace plánovaného využití VaVaI v budoucnu. Zjišťovány byly především způsoby aktuálního a plánovaného zajišťování projektů, financování (výše finančních prostředků přidělených na projekty výzkumu, struktura prostředků), rozsah výzkumných a vývojových kapacit, vnímání podmínek pro realizaci VaVaI, faktory ovlivňující zapojení organizací do VaVaI, spolupráce s dalšími subjekty v rámci VaVaI nebo výsledky z projektů VaVaI registrované průmyslovými podniky.

Celý článek

Postoje obyvatel ČR k darování prostředků na dobročinné účely (CZ.2.03.2014.221.023)

INESAN (Institut evaluací a sociálních analýz) uskutečnil na přelomu února a března 2014 výzkumné šetření, v jehož rámci byly zkoumány postoje k formám a způsobům darování finančních prostředků. Výstupy, které vznikly v rámci řešení projektu jsou prezentovány níže. První výstupy v podobě krátkých článků přináší vybrané výsledky realizovaného šetření. Tématem prvního článku byla průměrná výše […]

Celý článek

Podmínky pro rozvoj Fair Trade České republice (CZ.2.01.2014.221.011)

Výstupy, které vznikly v rámci řešení projektu jsou prezentovány níže a lze je bezplatně stáhnout, vyjma mapového výstupu, který bude poskytnut na základě uvedených podmínek ZDE. Specializované mapy s odborným obsahem Zájem obyvatel České republiky o fairtradové výrobky Zájem obyvatel České republiky o ekologicky šetrné výrobky Zájem obyvatel České republiky o výrobky se značkou KLASA […]

Celý článek

Postoje obyvatel ČR ke vzdělávání a rekvalifikaci (CZ.6.04.2013.221.007)

V rámci řešení projektu byla pozornost věnována rovněž metodám hodnocení vzdělávací činnosti. Nejrozšířenější metodou v oblasti vzdělávání je Kirkpatrickův čtyř-úrovňový model, který blíže představuje článek s názvem Kirkpatrickův čtyř-úrovňový model: teorie, praktické využití a možná úskalí publikovaný v časopise Evaluační teorie a praxe.

Celý článek

Pocit bezpečí a spokojenost s životem v místě bydliště (CZ.6.03.2013.221.005)

Problematika bezpečnosti je bezporu jedním z hlavních témat, které obyvatelé ČR vnímají, zejména pokud jde o jejich místo bydliště. Institut evaluací a sociálních analýz (INESAN) uskutečnil v březnu 2013 výzkumné šetření s názvem „Pocit bezpečí a spokojenost s životem v místě bydliště“, v jehož rámci byly zkoumány postoje veřejnosti k bezpečnosti v místě bydliště. V […]

Celý článek