Přístup obyvatel ČR k regionální politice EU (CZ.3.02.2013.221.004)

Regionální politika je jedním z dlouhodobě sledovaných témat v ČR, proto byly výzkumné aktivity v rámci tohoto projektu zaměřeny zejména na postoje veřejnosti k naplňování cílů politiky soudržnosti a zájem obyvatel ČR o informace týkající se regionální politiky a evropských fondů. Tato témata byla zpracována do podoby krátkých článků. První se týká vnímání účinnosti evropských dotací na rozvoj chudších a sociálně zaostalejších regionů v ČR a druhý článek přináší informace o tématech, která obyvatelé ČR preferují a co je zajímá.

Název:Přístup obyvatel ČR k regionální politice EU
Číslo:CZ.3.02.2013.221.004
Popis projektu: Hlavním cílem projektu je rozbor povědomí a znalostí obyvatel ČR o jednotlivých aspektech regionální politiky EU realizované v České republice prostřednictvím jednotlivých operačních programů a identifikace a verifikace klíčových postojů a preferencí veřejnosti v této oblasti.
Doba řešení:01/2013 – 12/2015
Poskytovatel:INESAN s.r.o.
Řešitel: Ing. Otakar Ďurďa
Členové týmu: Ing. Jana Menšíková
Ing. Mgr. Jiří Remr, Ph.D.
Mgr. Hana Gruntová Kolingerová
Mgr. Eliška Huráňová  

Výstupy, které vznikly v rámci řešení projektu, jsou prezentovány níže a lze je bezplatně stáhnout:

Postoje obyvatel ČR k operačním programům EU

Dopad komunikace na vnímání přínosu evropských dotací

Vnímaný přínos projektů financovaných z fondů EU