Přístup obyvatel ČR k regionální politice EU (CZ.3.02.2013.221.004)

Regionální politika je jedním z dlouhodobě sledovaných témat v ČR, proto byly výzkumné aktivity v rámci tohoto projektu zaměřeny zejména na postoje veřejnosti k naplňování cílů politiky soudržnosti a zájem obyvatel ČR o informace týkající se regionální politiky a evropských fondů. Tato témata byla zpracována do podoby krátkých článků. První se týká vnímání účinnosti evropských dotací na rozvoj chudších a sociálně zaostalejších regionů v ČR a druhý článek přináší informace o tématech, která obyvatelé ČR preferují a co je zajímá.

Výstupy, které vznikly v rámci řešení projektu, jsou prezentovány níže a lze je bezplatně stáhnout:

Postoje obyvatel ČR k operačním programům EU

Dopad komunikace na vnímání přínosu evropských dotací

Vnímaný přínos projektů financovaných z fondů EU