Pocit bezpečí a spokojenost s životem v místě bydliště (CZ.6.03.2013.221.005)

Problematika bezpečnosti je bezesporu jedním z hlavních témat, které obyvatelé ČR vnímají, zejména pokud jde o jejich místo bydliště. Institut evaluací a sociálních analýz (INESAN) uskutečnil v březnu 2013 výzkumné šetření s názvem „Pocit bezpečí a spokojenost s životem v místě bydliště“, v jehož rámci byly zkoumány postoje veřejnosti k bezpečnosti v místě bydliště.

Název:Pocit bezpečí a spokojenost s životem v místě bydliště
Číslo:CZ.6.03.2013.221.005
Popis projektu: Hlavním cílem projektu je identifikace souvislostí mezi pocitem bezpečí, obavami ze zločinu, podobou prostředí, jevy vyskytujícími se v okolí bydliště, viktimizací a spokojeností se životem.                             
Doba řešení:01/2013 – 12/2015
Poskytovatel:INESAN s.r.o.
Řešitel: Ing. Jana Menšíková
Členové týmu: Ing. Mgr. Jiří Remr, Ph.D., MBA
Mgr. Hana Gruntová Kolingerová
Ing. Miroslav Tenkl  

V souvislosti s problematikou pocitem bezpečí a spokojenosti s životem v místě bydliště byly zpracovány první výstupy, kterými jsou krátké články přinášející vybrané výsledky výzkumného šetření. Prvním tématem bylo Vnímaní bezpečnosti v místě bydliště. Jak je bezpečí vnímáno samotnými obyvateli a jak se mezi sebou liší jednotlivé regiony ČR v pocitu bezpečí obyvatel. Druhý článek se zaměřil na Společenskou závažnost korupce z pohledu obyvatel ČR a to, na kolik je obyvateli problematika nabízení a poskytování úplatků klíčová a považována za závažnou.