Pocit bezpečí a spokojenost s životem v místě bydliště (CZ.6.03.2013.221.005)

Problematika bezpečnosti je bezporu jedním z hlavních témat, které obyvatelé ČR vnímají, zejména pokud jde o jejich místo bydliště. Institut evaluací a sociálních analýz (INESAN) uskutečnil v březnu 2013 výzkumné šetření s názvem „Pocit bezpečí a spokojenost s životem v místě bydliště“, v jehož rámci byly zkoumány postoje veřejnosti k bezpečnosti v místě bydliště.

V této souvislosti byly zpracovány první výstupy, kterými jsou krátké články přinášející vybrané výsledky výzkumného šetření. Prvním tématem bylo Vnímaní bezpečnosti v místě bydliště. Jak je bezpečí vnímáno samotnými obyvateli a jak se mezi sebou liší jednotlivé regiony ČR v pocitu bezpečí obyvatel. Druhý článek se zaměřil na Společenskou závažnost korupce z pohledu obyvatel ČR a to, na kolik je obyvateli problematika nabízení a poskytování úplatků klíčová a považována za závažnou.