Angažovanost obyvatel ČR ve veřejném dění (CZ.6.05.2013.221.006)

Postoje obyvatel k angažovanosti ve veřejném dění jsou beze sporu jedním z hlavních témat, které obyvatelé ČR vnímají v souvislosti s působením představitelů jejich obce/města. INESAN (Institut evaluací a sociálních analýz) uskutečnil v únoru 2014 výzkumné šetření s názvem „Angažovanost obyvatel ČR ve veřejném dění“, v jehož rámci byly zkoumány postoje veřejnosti k problematice zapojování obyvatel do veřejného dění.

Název:Angažovanost obyvatel ČR ve veřejném dění
Číslo:CZ.6.05.2013.221.006
Popis projektu: Hlavním cílem projektu je identifikace a charakteristika postojů obyvatel České republiky v oblasti veřejného života a veřejného dění a identifikace míry zapojení obyvatel v dobročinných projektech.
Doba řešení:08/2013 – 07/2015
Poskytovatel:INESAN s.r.o.
Řešitel: Ing. Mgr. Jiří Remr, Ph.D., MBA
Členové týmu: Ing. Otakar Ďurďa
Mgr. Hana Gruntová Kolingerová
Ing. Miroslav Tenkl  

Mezi první výstupy z realizovaného výzkumu patří krátké články přinášející vybrané výsledky. V rámci prvního článku byla pozornost věnována účasti obyvatel ČR na veřejných akcích. Článek přináší informace o tom, jak moc se obyvatelé účastní veřejných akcí a jaký typ účasti preferují. Tématem dalšího článku byl zájem obyvatel ČR zúčastnit se rozhodování o problémech v místě bydliště včetně identifikace problémů, které mají obyvatelé zájem řešit a účastnit se tak veřejných akcí. V dalším článku byla pozornost věnována životní spokojenosti obyvatel ČR resp. tomu, jak jsou obyvatelé ČR spokojeni s vlastním životem v místě bydliště a co jej ovlivňuje. V neposlední řadě se výzkum zaměřil na způsoby řešení problémů obyvateli ČR v místě jejich bydliště. Článek přináší informace o nejčastějších způsobech, jakými by obyvatelé řešili vzniklé problémy v místě jejich bydliště.

Druhá série článků se zaměřila na vybrané formy angažovanosti obyvatel Česka. Vznikl tak článek zabývající se účastí na veřejném projednávání problémů, další článek se detailněji zabýval přístupem obyvatel Česka k podepisování petic. Formou letáku byla zpracována tématika účasti obyvatel Česka na dobročinných akcích. Poslední z článků se zabýval všemi zjišťovanými formami participace, přičemž byl zaměřen na regionální rozdíly v angažovanosti v jednotlivých krajích.

Třetí série článků byla zaměřena na hodnotové a názorové postoje obyvatel Česka související s angažovaností na různých úrovních. Jeden z článků se zabýval tím, jaká skupiny obyvatel se zajímají spíše o globální problémy lidstva než o místní problematiku v obci či kraji, kde žijí. Další článek nabídl pohled na to, jaký je postoj obyvatel Česka k placení daní a jaký má tento postoj vztah k účasti na akcích podporujících veřejný zájem. Stejný vztah byl zkoumán i u postoje obyvatel k rozhodovacím procesům.

Dále byl připraven leták:

Angažovanost obyvatel Česka: Účast na dobrovolných akcích

Leták informuje o hlavních zjištěních z výzkumného šetření. Leták se zabývá účastí občanů na dobrovolných akcích, analýza dat identifikovala diference sledovaného jevu z hlediska různých skupin obyvatel.