Globální a lokální postoje obyvatel ČR (CZ.7.01.2018.221.031)

Projekt je tematicky zaměřen na prohloubení znalostí o identitách a postojích české společnosti. Hlavním cílem projektu je popsat identitu české společnosti s ohledem na její globální a národní charakter a další postojové orientace spojené s těmito koncepty.

Název:Globální a lokální postoje obyvatel ČR
Číslo:CZ.7.01.2018.221.031
Popis projektu: Projekt je tematicky zaměřen na prohloubení znalostí o identitách a postojích české společnosti. Hlavním cílem projektu je popsat identitu české společnosti s ohledem na její globální a národní charakter a další postojové orientace spojené s těmito koncepty.
Mezi dílčí cíle projektu patří vhodný výběr vhodného nástroje pro měření sledovaných identit pomocí plošného dotazníkového šetření, popis stavu globální a národní identity  u českých obyvatel, popis stavu kosmopolitismu a místní orientace u Čechů a popis vztahů mezi sledovanými koncepty.
Doba řešení:01/2018 – 12/2019
Poskytovatel:INESAN s.r.o.
Řešitel: Mgr. Ivan Jarabinský
Členové týmu: Ing. Otakar Ďurďa  

Mezi hlavní výstupy patří dva popularizační články Vnímání globální identity v krajích ČR a Národní identita Čechů jako vysvětlení zisků radikálně populistických (pravicových) stran?

Dále byly vytvořeny letáky soustřeďující se vždy na konkrétní témata. Dosud bylo vytvořeno devět přehledových letáků.

Kosmopolitismus – zájem o cizí kultury

Zájem o světové dění

Kontakt s lidmi z cizích zemí

Názorová otevřenost

Tradicionalismus

Kosmopolitismus vs. Patriotismus

Etnocentrismus vs. názorová otevřenost

Kosmopolitismus jako výraz touhy po unikátních výrobcích

Vliv jednotlivce na situaci v rozvojových zemích