Globální a lokální postoje obyvatel ČR (CZ.7.01.2018.221.031)