Přístup obyvatel ČR k Fair Trade (CZ.2.01.2011.221.001)

Cílem celého projektu bylo vyhodnocení vlivu vybraných společenských podmínek na rozvoj fair trade v České republice, stanovení hlavních faktorů ovlivňujících zájem veřejnosti o fairtradové výrobky a rozšíření poznatkové báze o nákupním chování a nákupních preferencích týkajících se fairtradových výrobků. 

Název:Přístup obyvatel ČR k Fair Trade
Číslo:CZ.2.01.2011.221.001
Popis projektu: Cílem celého projektu bylo vyhodnocení vlivu vybraných společenských podmínek na rozvoj fair trade v České republice, stanovení hlavních faktorů ovlivňujících zájem veřejnosti o fairtradové výrobky a rozšíření poznatkové báze o nákupním chování a nákupních preferencích týkajících se fairtradových výrobků. 
Doba řešení:10/2011 – 03/2014
Poskytovatel:INESAN s.r.o.
Řešitel: Ing. Otakar Ďurďa
Členové týmu: Ing. Kateřina Tománková
Blanka Loupalová  

Výstupy, které vznikly v rámci řešení projektu jsou prezentovány níže a lze je bezplatně stáhnout, vyjma mapového výstupu, který bude poskytnut na základě uvedených podmínek ZDE.

Specializovaná mapa s odborným obsahem

Vnímaná hustota prodejní sítě fairtradových výrobků

Informační letáky

Vybrané determinanty nákupu fairtradových výrobků

Povědomí o fair frade

Podmínky pro uplatnění fair trade v ČR

Preference a postoje obyvatel ČR k fair trade

Značka FAIRTRADE®

V rámci tohoto projektu bylo rovněž zpracováno několik témat v podobě krátkých článků shrnujících nejvýznamnější oblasti problematiky Fair trade v České republice. První článek se zaměřil na rozdílné motivace, které vedou spotřebitele k nákupu fairtradových výrobků. Dalším tématem byl zájem obyvatel ČR o původ nakupovaného zboží. Ukazuje se zde, že původ těchto výrobků není spotřebitelům lhostejný. Poslední článek se zaměřil to, zda spotřebitelé znají certifikační známku FAIRTRADE a zda znalost tohoto symbolu pomáhá rozpoznávání těchto výrobků.

Poster: Fair trade

Prezentované výsledky představují průřez jednotlivými zkoumanými oblastmi a poukazují na situaci v oblasti fair trade v České Republice. Konkrétně jsou prezentovány postoje obyvatel ČR k fair trade, percepce fairtradových produktů, nákupní zvyklosti v souvislosti s fairtradovými produkty a preference obyvatel ČR v oblasti fair trade.