Přístup obyvatel ČR k Fair Trade (CZ.2.01.2011.221.001)

Výstupy, které vznikly v rámci řešení projektu jsou prezentovány níže a lze je bezplatně stáhnout, vyjma mapového výstupu, který bude poskytnut na základě uvedených podmínek ZDE.

Specializovaná mapa s odborným obsahem

Vnímaná hustota prodejní sítě fairtradových výrobků

Informační letáky

Vybrané determinanty nákupu fairtradových výrobků

Povědomí o fair frade

Podmínky pro uplatnění fair trade v ČR

Preference a postoje obyvatel ČR k fair trade

Značka FAIRTRADE®

V rámci tohoto projektu bylo rovněž zpracováno několik témat v podobě krátkých článků shrnujících nejvýznamnější oblasti problematiky Fair trade v České republice. První článek se zaměřil na rozdílné motivace, které vedou spotřebitele k nákupu fairtradových výrobků. Dalším tématem byl zájem obyvatel ČR o původ nakupovaného zboží. Ukazuje se zde, že původ těchto výrobků není spotřebitelům lhostejný. Poslední článek se zaměřil to, zda spotřebitelé znají certifikační známku FAIRTRADE a zda znalost tohoto symbolu pomáhá rozpoznávání těchto výrobků.

Poster: Fair trade

Prezentované výsledky představují průřez jednotlivými zkoumanými oblastmi a poukazují na situaci v oblasti fair trade v České Republice. Konkrétně jsou prezentovány postoje obyvatel ČR k fair trade, percepce fairtradových produktů, nákupní zvyklosti v souvislosti s fairtradovými produkty a preference obyvatel ČR v oblasti fair trade.