Postoje obyvatel ČR k výzkumům veřejného mínění (CZ.1.02.2013.221.009)

Tento projekt je aktivitou vyvíjenou v rámci tematického okruhu č. 1 – Metodologický výzkum. Cílem celého projektu je identifikace a charakteristika postojů a přístupů obyvatel ČR k výzkumům veřejného mínění.

Název:Postoje obyvatel ČR k výzkumům veřejného mínění
Číslo:CZ.1.02.2013.221.009
Popis projektu: Cílem celého projektu je identifikace a charakteristika postojů a přístupů obyvatel ČR k výzkumům veřejného mínění. 
Doba řešení:03/2013 – 02/2015
Poskytovatel:INESAN s.r.o.
Řešitel: Ing. Mgr. Jiří Remr, Ph.D.
Členové týmu: Ing. Jana Menšíková
Ing. Otakar Ďurďa  

Výstupy, které vznikly v rámci řešení projektu jsou prezentovány níže a lze je bezplatně stáhnout, vyjma mapového výstupu, který bude poskytnut na základě uvedených podmínek ZDE.

Způsoby využití výzkumů veřejného mínění z pohledu respondentů

Faktory ovlivňující zapojení respondentů do výzkumu

Vybrané vlastnosti výzkumů veřejného mínění z pohledu veřejnosti

Zájem o výzkumy veřejného mínění mezi obyvateli ČR

Aplikace pro vyhodnocení sociální desirability

Tato aplikace je určena pro identifikaci sociální desirability u jednotlivců, s nimiž je plánováno další interview (např. hloubkový rozhovor či dotazování v rámci focus groups).

Kromě výše uvedených informačních brožur bylo rovněž publikováno pět krátkých článků zaměřených na jednotlivé oblasti zkoumání. První článek Zájem respondentů o výsledky výzkumů veřejného mínění přináší informace do jaké míry se veřejnost o takovéto výsledky zajímá. Článek Užitečnost výsledků výzkumů veřejného mínění přináší postoje a názory respondentů na využitelnost a užitečnost výzkumů veřejného mínění. Tématem třetího článku je Vliv vybraných faktorů na účast ve výzkumech veřejného mínění, který se zaměřuje vybrané faktory, které mohou ovlivnit účast respondentů ve výzkumech veřejného mínění. Předposlední článek se zaměřuje na ochotu respondentů odpovídat na osobní otázky a identifikaci otázek, na které respondenti nechtějí odpovídat. Poslední článek přináší odpovědi respondentů na to, jaké informace považují za soukromé či osobní a jejich  je získání tak může být z metodologického pohledu významný problém. 

Poster: Výzkum o výzkumech veřejného mínění

Prezentované výsledky informují o postojích obyvatel ČR k výzkumům veřejného mínění a o míře zapojení veřejnosti v těchto výzkumech. Konkrétně byl prezentován zájem obyvatel ČR o účast ve výzkumech, zájem veřejnosti o výsledky výzkumů veřejného mínění, postoje obyvatel k využitelnosti výsledků výzkumů a v neposlední řadě také osobní zkušenost obyvatel ČR se zapojením ve výzkumu veřejného mínění.