Podmínky pro rozvoj Fair Trade České republice (CZ.2.01.2014.221.011)

Výstupy, které vznikly v rámci řešení projektu jsou prezentovány níže a lze je bezplatně stáhnout, vyjma mapového výstupu, který bude poskytnut na základě uvedených podmínek ZDE.

Specializované mapy s odborným obsahem

Zájem obyvatel České republiky o fairtradové výrobky
Zájem obyvatel České republiky o ekologicky šetrné výrobky
Zájem obyvatel České republiky o výrobky se značkou KLASA

Jedním z témat projektu bylo obecné povědomí o fairtradových výrobcích. První článek z této série se tak věnuje povědomí a znalosti charakteru faitradových výrobků ze strany jejich spotřebitelů. Analýza výsledků identifikovali několik charakterových skupin faitradových výrobků. Druhý článek se zaměřil na opatření, která by mohla podpořit zájem obyvatel ČR o faitradové výrobky. Výsledky ukazují, že se spotřebitelé jednoznačně shodují na zlepšení jejich propagace. Poslední článek se věnoval problematice Fair trade z globálního hlediska. Tématem článku bylo, zda může mít jedinec vliv na situaci v rozvojových zemích, odkud pochází většina dovážených fairtradových výrobků.

Místo nákupu fairtradových výrobků

Leták informuje o hlavních zjištěních z výzkumného šetření. Prezentované výsledky se týkají míst prodeje fairtradových výrobků, konkrétně povědomí respondentů o těchto místech.

Nákupní chování a fair trade

Leták informuje o hlavních zjištěních z výzkumného šetření. V tomto letáku je prezentován sociodemografický profil zákazníků, tedy respondentů, kteří fairtradové výrobky nakupují.

Povědomí o fairtradových výrobcích

Leták informuje o hlavních zjištěních z výzkumného šetření. Prezentované výsledky se týkají především povědomí veřejnosti o fairtradových výrobcích a znalosti principů fairtrade.

Opatření na podporu prodeje fairtradových výrobků

Leták informuje o hlavních zjištěních z výzkumného šetření. V letáku jsou prezentované bariéry nákupu fairtradových výrobků a opatření, která by tyto bariéry mohla zmírnit.

Ochota platit za fairtradové výrobky

Leták informuje o hlavních zjištěních z výzkumného šetření. V letáku je prezentována akceptace vyšší ceny výrobku, resp. bylo zjišťováno, zda jsou respondenti ochotni zaplatit vyšší cenu za fairtradový výrobek a případně o kolik.