Postoje obyvatel ČR ke vzdělávání a rekvalifikaci (CZ.6.04.2013.221.007)

V rámci řešení projektu byla pozornost věnována rovněž metodám hodnocení vzdělávací činnosti.  Nejrozšířenější metodou v oblasti vzdělávání je Kirkpatrickův čtyř-úrovňový model, který blíže představuje článek s názvem Kirkpatrickův čtyř-úrovňový model: teorie, praktické využití a možná úskalí publikovaný v časopise Evaluační teorie a praxe.

Další výstupy, které vznikly v rámci řešení projektu jsou prezentovány níže a lze je bezplatně stáhnout.

Vzdělávání a rekvalifikace

Leták informuje o hlavních zjištěních z výzkumného šetření. Identifikován byl zájem obyvatel ČR o další vzdělávání a rekvalifikaci. Dále je analyzováno využívání vzdělávacích a rekvalifikačních kurzů a zájem o další vzdělávání mezi osobami s ukončeným vzděláním.

Zájem obyvatel ČR účastnit se vzdělávácích a rekvalifikačních kurzů

Leták informuje o hlavních zjištěních z výzkumného šetření. Identifikován je zájem o účast na vzdělávacích a rekvalifikačních kurzech a dále preference obyvatel ČR vzhledem k dalšímu vzdělávání. Analýza se zaměřila zvláště na preferenci forem dalšího vzdělávání, která je sledována v rámci jednotlivých skupin obyvatel rozdělených podle pohlaví, věku, zaměstnání a velikosti bydliště

Hlavní bariery dalšího vzdělávání obyvatel ČR

Leták informuje o hlavních zjištěních z výzkumného šetření. Prezentované výsledky popisují hlavní bariéry dalšího vzdělávání obyvatel ČR.

Mezi další oblasti, kterým se tento projekt věnoval, patří např. bariéry dalšího vzdělávání či obecně zájem o vzdělávací kurzy. Jednotlivá témata byla rozpracována do několika samostatných článků shrnujících vybrané výsledky výzkumu. Předmětem prvního článku byla účast obyvatel ČR na vzdělávacích a rekvalifikačních kurzech. Analýza ukázala, že zájem o účast na těchto kurzech souvisí nejčastěji se zaměstnáním respondentů. V této souvislosti byl zpracován další článek zaměřený na vybrané motivátory dalšího vzdělávání, tj. co nejvíce respondenty vede k tomu, aby se dále vzdělávali. Třetí článek přináší naopak nejvýznamnější bariéry, které brání dalšímu vzdělávání obyvatel v ČR. Tématem posledního článku v této sérii jsou žádané obory, které respondenti preferují v rámci vzdělávání.