VI04000088: Systém detekce násilí a zneužívání seniorů

Projekt si klade za cíl vytvořit softwarovou aplikaci, která umožní vyhodnotit míru ohrožení seniora násilím a zneužíváním.

Projekt je spolufinancován se státní podporou Ministerstva vnitra ČR.

Název:Systém detekce násilí a zneužívání seniorů
Číslo:VI04000088
Popis: Projekt si klade za cíl vytvořit softwarovou aplikaci, která umožní vyhodnotit míru ohrožení seniora násilím a zneužíváním. Projekt tak reaguje na nárůst domácího násilí souvisejícího se sociální izolací seniorů během nouzového stavu při pandemii COVID-19 a dále na dosavadní metody a techniky detekce násilí a zneužívání seniorů, které jsou verbalizované a ne vždy dostatečně zohledňují zkušenosti a hodnocení seniora.
Aplikace bude navržena na základě výsledků sekundární analýzy dat a kvalitativního sociologického a psychologického výzkumu multidisciplinárním týmem. Aplikace bude mít podobu jednoduché počítačové simulace, kterou bude senior ovládat na elektronickém zařízení.
Příjemce:INESAN, s.r.o.
Poskytovatel:MINISTERSTVO VNITRA ČESKÉ REPUBLIKY
Řešitel: Mgr. Petra Ponocná Ph.D.
Členové týmu: Ing. Mgr. Jiří Remr Ph.D.
Mgr. Kristýna Bernášková
Ing. Ota Ďurďa
Jindřich Karaus
Mgr. Anna Francová
Ing. Jana Menšíková
Doba řešení: 01/2021 – 12/2022
Plánované výsledky:Softwarová aplikace
Vsouhrn – Souhrnná výzkumná zpráva