Domov domovem, aneb jak stavět a rekonstruovat domovy pro seniory

Název:Domov domovem, aneb jak stavět a rekonstruovat domovy pro seniory
Číslo:TL05000226
Popis projektu:
Hlavním cílem projektu je zvýšit spokojenost klientů a pracovníků v nově postavených či rekonstruovaných pobytových sociálních službách pro seniory. Toto bude naplněno skrze vytvoření manuálu pro zadavatele veřejných zakázek, jehož součástí bude nástroj pro vyhodnocení ergonomie současné či plánované stavby z hlediska poskytování péče a manuálu (učebnice) pro architekty, jehož součástí budou kromě bezbariérovosti prostoru i doporučení pro zjednodušení poskytování individuální péče a zlepšení prostředí domovů pro klienty, se zaměřením na podporu jejich psychického stavu a aktivního trávení volného času. Výstupy projektu budou prezentovány na webové stránce projektu, jejíž součástí bude také aplikace umožňující jednoduché vyhodnocení ergonomie poskytování služeb v pobytových zařízeních.
Příjemce:INESAN, s.r.o.
Spolupříjemce:DelpSys, s.r.o.
Řešitel:Mgr. Kristýna Bernášková
Poskytovatel:Technologická agentura ČR
Doba řešení:04/2021–12/2023
Výsledek:VSouhrn Mantinely individualizované péče
VSouhrn Domovy pro seniory a architektura
Manuál pro zadavatele veřejných zakázek Jak stavět a rekonstruovat domovy pro seniory – klíčové parametry
Učebnice pro architekty Domovy domovem, aneb jak stavět a rekonstruovat domovy pro seniory
Aplikace umožňující jednoduché vyhodnocení ergonomie poskytování služeb v pobytových zařízeních
Konference pro širokou veřejnost z řad poskytovatelů a zřizovatelů sociálních služeb.
dva workshopy pro architekty a zadavatele veřejných zakázek prezentující výstupy projektu