Zkoumání vlivu typů bydlení na občanskou angažovanost: Nový pohled na problematiku občanské angažovanosti