Vývoj škály pro měření vnímaného narušení každodenního života

Z nedávno uveřejněných výsledků provedeného výzkumu se ukázalo, že jednou z účinných strategií, jak čelit disruptivním událostem, jakou byla pandemie covid-19, je zachovávat si v co největší míře své dosavadní zvyky a činnosti. To sice nebylo v kontextu přijatých opatření v plné míře možné, nicméně výsledky výzkumu ukazují, že ti z dotazovaných, kteří mohli navzdory přijatým opatřením pokračovat ve svých obvyklých aktivitách, pociťovali negativní důsledky pandemie v menší míře než ostatní. Rovněž se ukázalo, že u jedinců, kteří začali v daném období se zcela novými aktivitami a vyplnili čas aktivním způsobem, se negativní důsledky celospolečenské situace v podobě strachu či dokonce úzkosti projevovaly v menší míře.

📢 Výzkum provedl INESAN na vzorku 1 372 respondentů ve věku 15–74 let.

ℹ️ Další výsledky výzkumu si můžete přečíst zde.