Nesoběstační senioři: objekt neformální péče, nebo její subjekt?

Výsledky výzkumu ukazují, že mnoho pečujících usiluje o zapojování seniorů do procesu rozhodování o jejich péči. Přestože tento přístup k péči může být přínosný, je třeba vzít v úvahu řadu omezení, kdy senioři nemusejí být schopni podílet se na takovémto rozhodování. V některých případech není tato forma participace možná z důvodu vysokého věku, kognitivního deficitu či pasivity a nezájmu ze strany seniorů.

V kontextu neformální péče jsou tedy možnosti posilování samostatnosti a nezávislosti seniorů jen velmi omezené. Na druhou stranu je však možné podporovat důstojnost opečovávaných seniorů a zvyšovat kvalitu jejich života tím, že se spolupodílejí na rozhodování o vlastní péči, o jejím typu, formě, místě či o tom, kdo jim tuto péči poskytuje.

📢 Výzkum provedl INESAN na vzorku 1 223 hlavních pečujících v rámci projektu „Důsledky stárnutí populace na potřebu dlouhodobé péče – možnosti promítnutí inovativních námětů ze zahraničí do české praxe“ (reg. č. TL02000531), jehož řešení bylo financováno ze zdrojů Technologické agentury ČR v rámci programu ÉTA.

⚠️ Další výsledky výzkumu si můžete přečíst zde.