Vývoj škály pro měření vnímaného narušení každodenního života

V nedávno publikované studii Jiří Remr představil výzkumný nástroj pro měření vnímaného narušení každodenního života v důsledku mimořádných událostí. Z provedeného výzkumu, jehož výsledky nám ještě připomínají pandemii covid-19, vyplynulo, že přijatá opatření měla u přibližně třetiny respondentů za následek podstatnou ztrátu sociálních kontaktů. Třetina dotazovaných přitom upozorňovala na jejich částečnou redukci. Obecně se v rámci provedeného výzkumu ukázalo, že dotazovaným na vzniklé situaci vadila zejména nutnost změny jejich každodenních návyků a nemožnost provádět zájmové aktivity. Tento negativní efekt přitom dopadl srovnatelnou měrou na všechny společenské skupiny; v tomto ohledu nejsou patrné žádné významné rozdíly ani mezi muži a ženami, neliší se ani jednotlivé věkové skupiny.

📢 Výzkum provedl INESAN na vzorku 1 372 respondentů ve věku 15–74 let.

ℹ️ Další výsledky výzkumu si můžete přečíst zde.