Jaké jsou okolnosti ukončení neformální péče?

Přirozenou součástí poskytované péče je také její ukončení. Z výsledků provedeného výzkumu je patrné, že v naprosté většině případů je ukončení péče asociováno se smrtí seniora. Nicméně v mnoha případech je neformální péče v domácnosti ukončena z důvodu její náhrady některou z forem péče, která je poskytována v pobytových zařízeních. Existují totiž situace, kdy péče v domácím prostředí již není nadále možná a je nutné najít její náhradu, resp. změnit způsob péče o nesoběstačného seniora.

V případě změny způsobu péče o seniora, která je založena na trvalém přesunu seniora do pobytového zařízení (LDN), jsou důvody institucionalizace spojovány zejména se závažnými změnami zdravotního stavu seniora. Jde přitom o zásadní zhoršení zdravotního stavu, který vyžaduje dlouhodobou hospitalizaci, popř. o takovou ztrátu soběstačnosti seniora, která v kombinaci s možnostmi dané rodiny vyžaduje přesun seniora do pobytového zařízení.

📢 Výzkum provedl INESAN na vzorku 1 223 hlavních pečujících v rámci projektu „Důsledky stárnutí populace na potřebu dlouhodobé péče – možnosti promítnutí inovativních námětů ze zahraničí do české praxe“ (reg. č. TL02000531), jehož řešení bylo financováno ze zdrojů Technologické agentury ČR v rámci programu ÉTA.

⚠️ Další výsledky výzkumu si můžete přečíst zde.