Jak se neformální pečující vyrovnávají s ukončením péče?

Závěrečná fáze péče je poznamenána odchodem seniora. To pochopitelně znamená dramatickou změnu ve způsobu života hlavních pečujících, kdy kromě ztráty blízkého (a truchlení) najednou skončí i povinnosti související s péčí. Tato etapa tak klade na pečující specifické nároky vyžadující odpoutání se od role pečujícího a přizpůsobení se novému způsobu života.

V tomto období se pečovatelé musí navíc vypořádat s praktickými a administrativními aspekty odchodu staršího seniora. Patří sem zejména obstarání pohřbu, vyřízení dědictví a dalších záležitostí a splnění úředních povinností spojených se ztrátou blízké osoby. Tyto úkoly jsou přitom bývalými pečujícími hodnoceny jako emocionálně i časově náročné; je tak patrné, že významně zvyšují objem zátěže.

Z dlouhodobějšího hlediska pak také čelí nejistotě ohledně budoucí existence („co se mnou bude“); bývalí pečující v mnoha případech musejí řešit otázku návratu na trh práce, případně navazující péče o jiného člena rodiny.

V dlouhodobějším horizontu se pečující musí také vypořádat s nejistotou ohledně své vlastní budoucnosti a kladou si otázky, co s nimi bude dál, když jejich pečovatelské povinnosti skončily. Část bývalých pečujících řeší otázku svého návratu na trh práce a hledají cesty, jak se po delší době znovu začlenit do pracovního procesu. Mnozí z bývalých pečujících hledí do budoucna s očekáváním další péče o jiného člena rodiny.

Závěrečná fáze péče je transformativní a náročnou zkušeností; je proto důležité, aby pečující osoby nacházely podporu a pomoc u ostatních, ať už se jedná o rodinné příslušníky, či o přátele nebo odborníky, kteří mohou pomoci s praktickými a emocionálními aspekty vypořádávání se s ukončením péče.

📢 Výzkum provedl INESAN na vzorku 1 223 hlavních pečujících v rámci projektu „Důsledky stárnutí populace na potřebu dlouhodobé péče – možnosti promítnutí inovativních námětů ze zahraničí do české praxe“ (reg. č. TL02000531), jehož řešení bylo financováno ze zdrojů Technologické agentury ČR v rámci programu ÉTA.

⚠️ Další výsledky výzkumu si můžete přečíst zde.